Protecția vieții private (Confidențialitate). Prelucrarea datelor cu caracter personal

The Fine Writer SRL respectă dreptul la viață privată al persoanelor care vizitează site-ul finesociety.ro și care ne comunică impresiile lor pe cale electronică. Atunci când interacționați cu noi, există posibilitatea să ne furnizați informații care să ne ajute să vă identificăm (spre exemplu, nume, e-mail, website). Aceste informații sunt cunoscute sub denumirea de „date cu caracter personal”. Această Politică de confidențialitate respectă dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”).

 

1. Datele cu caracter personal ale minorilor

The Fine Writer SRL nu solicită și nu colectează în mod intenționat date personale de la minori. În situația în care The Fine Writer SRL descoperă că a colectat în mod accidental date personale de la un minor, va elimina acele date în cel mai scurt timp posibil. Totuși, The Fine Writer SRL va putea colecta date cu caracter personal de la minori atunci când există consimţământul expres acordat în acest sens de către părinți sau reprezentanții legali.

 

2. Newslettere și e-mail-uri

În cazul în care ne furnizați adresa dumneavoastră de e-mail (fie ca urmare a înregistrării pe site-ul nostru pentru a putea posta un comentariu, fie ca urmare a participării la concursurile pe care le organizăm prin intermediul paginii de Facebook – https://www.facebook.com/finesociety), datele de contact pe care le furnizați vor putea fi utilizate pentru a vă trimite newsletter-uri. În plus, este posibil să primiți comunicări de prezentare a altor produse, brand-uri ori site-uri web. Aceste materiale se pot concretiza sub forma unui e-mail.

Putem folosi, de asemenea, adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă trimite comunicări tranzacționale sau administrative (de exemplu, e-mail de confirmare atunci când vă înscrieți pentru sau vă dezabonați de la o înregistrare sau activitate specifică), precum și anumite servicii legate de anunțuri (de exemplu, anunțuri despre update-uri la notificarea noastră de confidențialitate, întreruperi sau schimbări la serviciile noastre on-line sau politicile de suport tehnic sau alte modificări conexe). Împreună, aceste tipuri de comunicări sunt menționate în prezenta politică de confidențialitate ca fiind „Comunicări administrative”.

 

3. Tombole, concursuri si promoții

Pentru a vă înregistra la concursuri on-line, tombole sau alte promoții (împreună denumite „Promoții”), vi se poate solicita să vă înregistrați pe site-ul finesociety.ro sau să ne furnizați anumite informații pe pagina de Facebook Fine Society – https://www.facebook.com/finesociety. Informațiile colectate în cadrul unei promoții sunt folosite pentru a determina eligibilitatea dumneavoastră, pentru a vă notifica dacă sunteți câștigător și/sau pentru a vă livra un premiu. Dacă sunteți câștigător, anumite informații despre dumneavoastră (cum ar fi numele sau imaginea) pot fi postate pe site-ul finesociety.ro și/sau pe pagina de Facebook Fine Society – https://www.facebook.com/finesociety, în secțiunea relevantă și pot fi transferate companiei care oferă premiul, precum și celei care îl livrează. În cazurile de excepție în care minorilor li se permite să participe la o promoție, vom obține mai întâi acordul părinților, dacă este necesar, conform dispozițiilor GDPR.

Pentru mai multe informații despre promoții, vă rugam să consultați regulile oficiale sau detaliile publicate în secțiunea dedicată promoției respective.

 

4. Drepturile persoanei vizate

În conformitate cu dispozițiile GDPR, beneficiați de următoarele drepturi:

dreptul de acces, adică de a obține din partea The Fine Writer SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

(i). scopurile prelucrării;

(ii). categoriile de date cu caracter personal vizate;

(iii). destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate;

(iv). acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

(v). existența dreptului de a solicita The Fine Writer SRL rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

(vi). existența dreptului de a depune o plângere în fața Autorității de supraveghere;

(vii). în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate direct de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;

dreptul la rectificare, adică dreptul de a obține de la The Fine Writer SRL, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;

dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), adică dreptul de a obține din partea The Fine Writer SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, respectiv obligația The Fine Writer SRL de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se există unul dintre următoarele motive:

(i). datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(ii). dumneavoastră vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) sau cu art. 9 alin. (2) lit. a) din GDPR, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

(iii). dumneavoastră vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (1) din GDPR și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau dumneavoastră vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (2);

(iv). datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(v). datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine The Fine Writer SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află societatea;

dreptul la restricționarea prelucrării, atunci când:

(i). dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pentru perioada în care The Fine Writer SRL verifică exactitatea datelor;

(ii). prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(iii). The Fine Writer SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(iv). dumneavoastră v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat The Fine Writer SRL într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea The Fine Writer SRL, în cazul în care: prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) sau al art. 9 alin. (2) lit. a) GDPR sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;

– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Pentru exercitarea efectivă a acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail [email protected] sau la sediul The Fine Writer SRL din București, Bd. Unirii nr. 15, Camera 1, Bl. 3, Sc. 1, Et. 5, Ap. 17, Sector 4.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Pe site-ul finesociety.ro, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin ca urmare a furnizării numelui, e-mailului și website-ului acestuia. Societatea The Fine Writer SRL nu poate fi considerată responsabilă pentru erorile survenite din cauza neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea numelui, e-mailului și website-ului acestuia. Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către The Fine Writer SRL și colaboratorii săi numai în scopul declarat al acestui site. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților îndrituite să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu reglementările în vigoare.

 

5. Tehnologiile utilizate

Informațiile pe care The Fine Writer SRL le colectează prin intermediul site-ului finesociety.ro pot fi de două tipuri: „date cu caracter personal”, informații prin care un individ poate fi identificat și „date anonimizate”, prin care un individ nu poate fi identificat. Când vizitezi sau interacționezi cu site-ul, The Fine Writer SRL și terții cu care aceasta a contractat pentru a-i oferi servicii, pot colecta informații anonimizate prin două surse: fișiere server log (fișiere de pe server) și pixel tags.

(i). Site-ul finesociety.ro utilizează tehnologii de tip cookie (Cookies sunt fișiere trimise de un server web pe calculatorul unei persoane cu scopul de a arhiva. Cookies sunt folosite de majoritatea website-urilor și ajută la simplificarea accesului continuu la un anumit website și la utilizarea acestuia. Cookies nu provoacă nicio daună sistemului de operare al computerului sau fișierelor și numai website-ul care a trimis un cookie specific poate să citească, să modifice sau să șteargă cookie-ul. În cazul în care utilizatorii nu doresc ca aceste informații să fie stocate prin cookies, majoritatea browserelor au metode simple de a permite ștergerea cookies-urilor stocate, respingerea automată a cookies sau selecția dintre acceptare și respingere).

(ii). Fișierele de pe server. Adresa dumneavoastră IP identifică un număr care este adresat automat computerului dumneavoastră prin ISP (Internet Server Provider). Acest număr este identificat și logat automat în fișierele de server ori de cate ori vizitați site-ul, împreuna cu timpul vizitei și pagina pe care o vizitați. Utilizăm adresa IP pentru a calcula nivelurile de utilizare ale Site-ului, pentru a identifica problemele cu serverele si pentru a administra site-ul. Putem, de asemenea, să folosim adresele IP pentru a comunica sau a bloca accesul vizitatorilor care nu sunt de acord cu Termenii și condițiile de utilizare. Colectarea adreselor IP este o procedură standard pe Internet și este utilizată automat de cele mai multe website-uri. În afara celor descrise la acest subpunct, The Fine Writer SRL nu va colecta datele personale individualizate, de exemplu nume, adresă, număr de telefon sau adresa de email prin această metodă, decât în cazul în care le veți furniza în mod voluntar. În cazul în care nu doriți ca aceste date sa fie colectate, vă rugăm să nu ni le transmiteți. Datele care au fost transmise – în cazul în care nu este specificat altfel – pot fi folosite în următorul mod: stocare și procesare pentru o mai bună înțelegere a nevoilor dumneavoastră și îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre; contactarea (în cadrul noutăților și promoțiilor; aceasta poate fi făcută de către terţe părţi care vor acționa conform instrucțiunilor noastre).

Informații Adiționale Stocate Automat. În anumite condiţii, unele informații tehnice neindividualizate pot fi stocate automat, de exemplu, nu prin înregistrare, ci prin simpla vizitare a site-ului (tipul de Internet Browser pe care îl folosiți, sistemul de operare al calculatorului și domeniul site-ului de unde ați intrat pe site-ul nostru).

(iii). Informații Plasate Automat pe Calculatorul dumneavoastră – Taguri Pixel. Site-ul poate folosi aşa-numitele „taguri pixel”, „GIF-uri transparente” sau alte asemenea ajutoare (numite în mod obișnuit „taguri pixel”) pentru a aduna date statistice de bază asupra folosirii site-ului și a citatelor de reacții. Tagurile Pixel permit unui număr de vizitatori care au vizitat anumite pagini pe site să fie numărați, oferirea serviciilor de brand și analizarea eficacității promoției și a campaniilor de publicitate.

 

6. Transferul datelor cu caracter personal

The Fine Writer SRL nu va divulga niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal unei societăți comerciale sau organizații terțe, care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct dacă dumneavoastră nu v-ați dat în mod expres consimţământul în acest sens. 

Ocazional, putem derula programe comune sau co-sponsorizate, ori de promovare pe site-ul nostru cu o alta companie, organizație, societate sau o altă parte, și putem colecta și procesa informații personale. Dacă informațiile dumneavoastră personale sunt colectate de către (sau se împart cu) o altă societate decât The Fine Writer SRL, ca parte a unui astfel de proiect de promovare, vă vom anunța acest lucru la momentul colectării informațiilor dumneavoastră personale. Periodic, putem derula o promoție pe site-ul nostru, care oferă produse sau servicii de la o altă companie si veți avea posibilitatea de a opta pentru a primi informații direct de la societatea terță respectivă. Atunci când oricare dintre aceste promoții sunt puse la dispoziția minorilor, vom obține mai întâi consimţământul verificabil al părinților, înainte de schimbul de informații cu caracter personal ale minorului, conform dispozițiilor GDPR.

Atunci când desfășuram orice campanie de promovare care implică o altă societate, putem oferi un link separat la politica de confidențialitate a acestei societăți si vă încurajam sa-l citiți înainte de a furniza orice informații personale, deoarece nu putem garanta ca aceasta a aderat la Politicile noastre de confidențialitate. Dacă nu doriți ca informațiile dumneavoastră să fie colectate de către sau în comun cu o altă societate decât a noastră, puteți alege întotdeauna să nu vă înregistrați sau să nu participați la aceste promoții, în momentul în care vă sunt solicitate informațiile cu caracter personal.

Am putea dezvălui, de asemenea, informațiile dumneavoastră personale, în cazul în care ne este solicitat acest lucru prin lege, sau în cazul in care, în opinia noastră, fundamentată pe buna-credință, o astfel de acţiune este în mod rezonabil necesară pentru a ne conforma procedurilor legale, pentru a răspunde oricăror solicitări și pretenții, sau pentru a proteja siguranța sau drepturile The Fine Writer SRL, ale clienților săi, ori ale publicului în general.

În cazul unei fuziuni sau achiziții integrale sau parțiale a The Fine Writer SRL de către o altă societate sau în cazul în care The Fine Writer SRL vinde sau înstrăinează în integralitate sau în parte societatea, dobânditorul ar putea avea acces la informațiile deținute de The Fine Writer SRL, care ar putea include informații cu caracter personal. În mod similar, informațiile personale pot fi transferate, ca parte a unei reorganizări corporative, proceduri de insolvență, sau a unui alt eveniment similar, în cazul în care este permis de/realizat în conformitate cu reglementările aplicabile.

The Fine Writer SRL nu transferă datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în afara Spațiului Economic European.

 

7. Securitatea datelor

The Fine Writer SRL ia toate măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja confidențialitatea și securitatea informațiilor dumneavoastră personale colectate de pe site-ul finesociety.ro și prin intermediul paginii de Facebook Fine Society, inclusiv în cazul categoriilor speciale de date cu caracter personal și informațiilor personale colectate de la minori, chiar dacă acestea pot fi prelucrate doar în mod ocazional/accidental. Aceste eforturi includ, dar nu sunt neapărat limitate la:

(i) stocarea informațiilor dumneavoastră personale în medii de operare sigure, care nu sunt disponibile pentru public si care sunt accesibile numai angajaților sau contractorilor autorizați The Fine Writer SRL;

(ii) utilizarea tehnicii de protecție împotriva atacurilor Distributed Denial of Service (DDoS) și,

(iii) verificarea identității utilizatorilor site-ului înregistrați înainte de a putea accesa informațiile lor personale.

 

8. Cum ne puteți contacta?

Dacă aveți orice întrebări, reclamații, sau comentarii cu privire la această politică de confidențialitate sau la practicile noastre de colectare a informațiilor, vă rugăm să ne contactați la [email protected] sau la sediul The Fine Writer SRL din București, Bd. Unirii nr. 15, Camera 1, Bl. 3, Sc. 1, Et. 5, Ap. 17, Sector 4.

Pentru mai multe articole, povești și inspirații, mă puteți urmări pe paginile de INSTAGRAM și FACEBOOK