Termeni și condiții

Condiții generale pentru utilizarea site-ului

Vă mulțumim că vizitați acest site. Sperăm că veți fi încântați să aflați mai multe despre Fine Society și valorile pe care le promovăm. Diana-Florina Cosmin a creat site-ul https://finesociety.ro pentru a satisface interesele utilizatorilor, pentru a-i informa personal și pentru a contribui la recreerea acestora. Încercăm să fim utili pentru dumneavoastră. Dorim să vă oferim cele mai bune servicii cu putință. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea condițiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos („Termeni și condiții”), precum şi de respectarea legislației în vigoare.

Atunci când accesați site-ul, când îl parcurgeți şi îl utilizați, dumneavoastră acceptați implicit şi necondiționat Termenii și condițiile, care prevalează asupra oricărei alte înțelegeri pe care ați putea să o aveți cu The Fine Writer SRL, cu toți membrii rețelei sale comerciale sau colaboratorii acesteia, ori numai cu unii dintre aceștia.

Vă rugam să citiți cu atenție Termenii și condiţiile din acest document, întrucât orice utilizare a acestui site necesită acceptarea lor de către dumneavoastră.

 

1. Modificarea Termenilor și condițiilor

Pentru a deveni mai adecvați obiectivului de a avea o colaborare excelentă cu dumneavoastră, Termenii și condiţiile de utilizare se pot modifica oricând, fără niciun preaviz și fără nicio notificare. De aceea, vă rugăm să reveniți pe această pagină periodic, pentru a fi la curent cu cele mai recente modificări. Vă mulțumim.

 

2. Drepturile de proprietate intelectuală

2.1. Drepturile de autor şi/sau drepturile asupra desenelor şi modelelor industriale

The Fine Writer SRL este proprietarul acestui site. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvențele animate, cu sunet sau fără sunet, logo-ul (blazonul) Fine Society, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea The Fine Writer SRL sau a unor terți care au autorizat The Fine Writer SRL să le utilizeze.

Toate informațiile și produsele prezentate pe acest site sunt protejate în conformitate cu reglementările referitoare la dreptul de autor şi/sau drepturile de proprietate intelectuală privind protecţia desenelor şi modelelor industriale.

Reproducerile, digitale sau pe hârtie, ale site-ului sus menționat şi/sau ale lucrărilor şi/sau modelelor de produse și servicii care sunt reproduse pe site sunt autorizate numai cu condiția ca acestea să fie destinate unei utilizări strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să fie conforme reglementărilor referitoare la proprietatea intelectuală.

Cu excepția dispozițiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare ori modificare parțială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu sau pe ce suport, a diverselor articole, informații, lucrări şi modele de produse și servicii care îl compun, fără a se fi obținut în prealabil autorizația de la The Fine Writer SRL, este strict interzisă, conform legislaţiei în vigoare.

 

2.2. Drepturile de marcă

Fine Society este marcă înregistrată. Totodată, denumirea Fine Society este protejată și ca nume de domeniu (www.finesociety.ro).

Alte mărci pot fi, de asemenea, menționate pe site; ele vor fi, în general, identificate printr-o majusculă. Acestea sunt folosite de The Fine Writer SRL, fie cu autorizația titularului, fie ca simplă indicare a unor produse sau servicii propuse de Fine Society.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci ori a numelui de domeniu, fără să fi fost obținută în prealabil autorizarea din partea The Fine Writer SRL sau de la titularii respectivi, este interzisă de legile în vigoare.

 

3. Accesul la informațiile publicate pe site

The Fine Writer SRL garantează tuturor utilizatorilor acces limitat, în interes personal, pe site-ul finesociety.ro si nu le conferă drepturile de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a cesiona/vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei The Fine Writer SRL, fără acordul prealabil scris al acesteia.

Folosirea, fără acordul scris The Fine Writer SRL, a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. The Fine Writer SRL nu trimite e-mailuri spam.

 

4. Disponibilitatea serviciului

 The Fine Writer SRL își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţie prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

The Fine Writer SRL nu este răspunzător față de utilizator, orice terț persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

The Fine Writer SRL poate schimba oricând conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiţii devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin publicarea pe acest site și nu au caracter retroactiv.

 

5. Accesul minorilor

Conținutul finesociety.ro nu este, ca regulă, destinat minorilor, dar conținutul său nu este vătămător pentru aceștia. Totuși, unele link-uri către alte site-uri ar putea conduce utilizatorul în pagini de internet care sunt nerecomandate minorilor.

De aceea, pentru a evita orice prejudiciu, vârsta minimă a utilizatorilor înregistrați în vederea publicării unor comentarii trebuie să fie de minimum 18 ani.

 

6. Lipsa garanțiilor

Întregul conținut al acestui site poate fi modificat și vă este oferit „ca atare”, fără a oferi nicio garanție de niciun fel, fie ea expresă ori implicită.

 

7. Protecția vieții private (Confidențialitate). Prelucrarea datelor cu caracter personal

Click aici.

 

8. Limitarea răspunderii pentru comentariile utilizatorilor

Utilizatorii care vizitează site-ul finesociety.ro pot să publice comentarii la adresa acestuia, a articolelor publicate și a produselor promovate, prin completarea unor câmpuri care se referă la nume, adresa de e-mail și website-ul respectivelor persoane.

The Fine Writer SRL își rezervă dreptul de a ignora comentariile și mesajele cu conținut ilegal, obscen, amenințător, defăimător, care tulbură în vreun fel viața privată a altor persoane, încalcă drepturile de proprietate intelectuală, conțin viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanț, e-mail-uri în masă sau orice altă formă de spam.

Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități, fără a fi obținut în prealabil acordul acestora, vor fi sancționate în conformitate reglementările în vigoare.

 

9. Limitarea răspunderii pentru linkuri către alte site-uri, server, browser 

Site-ul finesociety.ro este găzduit de serverele unei terțe companii. Societatea The Fine Writer SRL nu va putea fi considerată răspunzătoare pentru eventualele erori apărute pe site, indiferent de motivele apariției lor, acestea incluzând modificări ale site-ului, anumite setări sau actualizări, precum și imposibilitatea temporară de funcționare.

The Fine Writer SRL nu va putea fi considerată răspunzătoare pentru erorile apărute din cauza folosirii anumitor browsere pentru vizitarea site-ului finesociety.ro. De asemenea, în caz de nefuncționare a site-ului din cauza dificultăților tehnice întâmpinate de societatea terță care asigură mentenanța și găzduirea acestuia, nu va putea fi atrasă niciun fel de răspundere în sarcina The Fine Writer SRL.

The Fine Writer SRL nu poate răspunde pentru conținutul, calitatea sau natura site-urilor care pot fi accesate prin legături (link-uri) de pe site-ul finesociety.ro. Pentru respectivele site-uri, răspunderea integrală aparține proprietarilor site-urilor respective.

Fără a se limita la cele mai sus menționate, The Fine Writer SRL își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

  • Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unui terț;
  • Sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare;
  • Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
  • Nu oferă o securitate adecvată;
  • Conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv;
  • Sunt licențioase ori calomnioase.

 

10. Limitarea răspunderii pentru închiderea site-ului

Acest site nu este perpetuu. Proprietarul poate să ia decizia închiderii sale oricând (cu toate că noi dorim să funcționeze cât mai mult timp).

Dacă închiderea ar fi cauzată de motive independente de voința noastră, nu vom fi răspunzători pentru eventualele daune pe care vi le-am pricinui. Dacă închiderea s-ar produce din voința noastră, vă vom anunța în mod public.

 

11. Limitarea răspunderii pentru opiniile exprimate în legătură cu produsele promovate

Cele mai multe dintre articolele publicate pe site-ul finesociety.ro reprezintă strict opinia personală a Dianei Cosmin, scopul acestora fiind informarea și recreerea destinatarilor. Acest lucru presupune faptul că libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor şi libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public ale autorului sunt inviolabile. Acesta nu va putea fi considerat răspunzător pentru prejudiciul cauzat altor persoane a căror opinie este contrară.

De asemenea, materialele care fac referire sau prezintă calitățile ori avantajele folosirii anumitor produse reprezintă reflectarea propriilor simțuri ale autorului, iar acesta nu poate fi responsabil pentru calitatea produselor pe care le promovează. Răspunderea pentru buna funcționare și calitățile respectivelor produse aparține în integralitate producătorilor și, după caz, furnizorilor.

 

12. Litigii și dispoziții finale

Prin vizitarea site-ului finesociety.ro, utilizatorul se declară de acord cu faptul că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de utilizare de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și The Fine Writer SRL (precum și asociații/partenerii/afiliații săi).

În cazul unor eventuale conflicte între The Fine Writer SRL și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă.

Dacă soluționarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi constatată ca fiind nulă sau afectată de altă cauză de ineficacitate, indiferent de cauză, valabilitatea celorlalte clauze nu va fi afectată. Odată cu accesarea site-ului, clientul acceptă fără obiecțiuni Termenii și Condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind echivalentă cu cea a unui contract valabil încheiat.

Clientul își asumă în integralitate aceste riscuri odată ce își exprimă acordul față de Termenii si condițiile site-ului finesociety.ro.

 

14. Contact

Pentru orice neclarități, nelămuriri, observații şi sugestii, precum şi pentru sesizarea oricăror nereguli legate de funcţionarea secțiunilor, vă rugăm să ne contactați imediat. Persoană de contact: Diana-Florina Cosmin, e-mail: [email protected].

FineSociety.ro este dezvoltat/operat/administrat de:

The Fine Writer SRL, persoană juridică română, cu sediul social în București, Bd. Unirii nr. 15, Camera 1, Bl. 3, Sc. 1, Et. 5, Ap. 17, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/8278/2016, Cod fiscal 36202370, având cont bancar nr. RO86 BRDE 445SV 56126514450, legal reprezentată de Diana Cosmin în calitate de Administrator.

Varianta actualizată – mai 2018, The Fine Writer SRL.

 

Pentru mai multe articole, povești și inspirații, mă puteți urmări pe paginile de INSTAGRAM și FACEBOOK